Rankings

1 Io 2160
2 Pew 1635
3 Booty 1355
4 Xealot 1325
5 Zarah 1315
6 Anthaneyw 1245
7 Rng 1245
8 Pokahontas 1240
9 Beefwhistle 1145
10 Choi 1115